Voor elk kind een goede plek in het voortgezet onderwijs

SWV VO Gelderse Vallei

Voor elke jongere een passende plek in het voortgezet onderwijs

In de regio Ede, Wageningen en Rhenen werken zes schoolbesturen (met samen elf onderwijslocaties) voor regulier en speciaal onderwijs samen om een passende plek te bieden aan zo’n zevenduizend jongeren. Het bureau van het samenwerkingsverband ondersteunt de school als er meer ondersteuning voor een jongere nodig is dan de school zelf kan bieden. Daarnaast geeft zij onafhankelijke informatie aan ouders en jongeren over ondersteuningsmogelijkheden en stimuleert zij kennisdeling en de samenwerking met gemeenten en jeugdhulp. Wellicht helpen wij ook úw zoon of dochter of bieden we ook úw leerling ondersteuning.

De scholen Onze organisatie
×
De school

Het laatste nieuws

Actueel

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs en het toewerken naar inclusiever onderwijs? Denk hierbij aan de evaluaties van Passend Onderwijs, relevante publicaties, en nieuwsbrieven? Kijk dan hier.

Actueel

Wet passend onderwijs

SWV VO Gelderse Vallei

Wet passend onderwijs

Op grond van de Wet passend onderwijs hebben scholen sinds augustus 2014 de zorgplicht om leerlingen passend onderwijs te bieden. Ouders hoeven niet meer zelf naar een geschikte school te zoeken. Zij kunnen hun kind gewoon aanmelden bij de school die zij graag willen.

Neem contact op

Samenwerkingsverbanden

SWV VO Gelderse Vallei

Samenwerkingsverbanden

De Samenwerkingsverbanden hebben daarmee een belangrijke taak: zorgen dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft, het liefst dicht bij huis. Dit lukt natuurlijk niet vanzelf. We moeten voor elke leerling weten wat hij nodig heeft en hoe we dat kunnen organiseren. Hoe we dat doen leest u bij ons aanbod.

Neem contact op

Ons aanbod

SWV VO Gelderse Vallei

Ons aanbod

Leerlingen krijgen zo veel mogelijk ondersteuning vanuit de school zelf. Dit noemen we basisondersteuning. Deze basis is op alle scholen dezelfde en moet zo sterk mogelijk zijn. Dat ziet u in de figuur op deze pagina: sterke scholen zijn de basis. Pas als een leerling daar niet voldoende aan heeft, bieden we extra ondersteuning binnen de school of bovenschools (steun waar nodig). Blijkt dat een leerling nog meer nodig heeft? Dan kan hij (tijdelijk) geplaatst worden in het vso (speciaal als het moet). Alle vormen van ondersteuning die boven de basisondersteuning uitkomen, noemen we arrangementen.

Ons aanbod