Samenwerkingsverband

Actueel

×

Samen kansrijk met: Mirren en Julia

Samen kansrijk met: Mirren en Julia “We bellen nu met een persoon, niet met een loket” Sinds dit jaar werkt het Samenwerkingsverband met schoolcontactpersonen. Dit komt de samenwerking tussen scholen…Lees verder

POS 25 mei

Vragenlijst invullen Bijeenkomst – 25 mei 2023 Op 25 mei 2023 kwamen locatiedirecteuren en zorgcoördinatoren bij elkaar voor de sessie ‘Samen de Vragenlijst invullen’ van Perspectief op School (POS). POS…Lees verder

Terugblik Webinar

Op 16 mei 2023 vond ons tweede Webinar plaats. Dit keer was het thema: “Gedragsproblemen in de klas’’. De opkomst was groot, bijna 70 docenten, zorgcoördinatoren of ondersteunende medewerkers hadden…Lees verder

Regionale aanpak vergroten schoolaanwezigheid

Binnen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten binnen de regio FoodValley, is gesproken over het opstellen van een regionale aanpak terugdringen thuiszitters / vergroten schoolaanwezigheid. Op…Lees verder

Update WIO

In onze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar (2023-2024) stonden we al stil bij de subsidie ‘Wel in Ontwikkeling’ (WIO). Het doel van deze subsidieregeling is om jongeren die op dit…Lees verder

Update doorontwikkeling Comma

Het bovenschools arrangement Comma is na de evaluatie in 2021 doorontwikkeld naar een toekomstbestendig aanbod. Deze doorontwikkeling wordt in fases ingevoerd. Vanaf 2022 is team Comma gestart met ambulante inzet…Lees verder

Samen kansrijk met: Elian Gidding

Samen kansrijk met: Elian Gidding “Ik wist dat ik het kon” Naarmate de tijd verstrijkt, blijkt soms dat een VSO-leerling beter op zijn plek zit in het reguliere onderwijs. Zo…Lees verder

Collegiale visitaties

In 2017 zijn we begonnen om ‘bij elkaar in de keuken te kijken’. De eerste cyclus van de collegiale visitaties is nu afgerond. De evaluatie hiervan was positief: de visitatie…Lees verder
1 2 3