Samenwerkingsverband

Aanbevelingen doorstroom ISK naar vervolg- (en regulier) onderwijs 

×
Ga terug naar het overzicht

Voor nieuwkomersleerlingen is de overstap van een Internationale Schakelklas (ISK) naar een reguliere school vaak een grote stap. Het is daarom van belang hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap en deze leerlingen ook daarna te blijven ondersteunen. Om scholen hierin te ondersteunen heeft de Taalunie in samenwerking met een groep deskundigen aanbevelingen geformuleerd om de overstap van ISK naar het vervolgonderwijs en de ondersteuning die nodig is in het reguliere onderwijs te verbeteren voor leerlingen. Het adviesrapport biedt een overzicht van waar beleidsmakers, scholen zelf en andere betrokkenen op kunnen inzetten om tot een betere doorstroom en begeleiding van nieuwkomersleerlingen in het reguliere onderwijs te komen. Het adviesrapport is hier te vinden.

Ga terug naar het overzicht