Samenwerkingsverband

Aanpak MAZL en aanstaande scholing

×
Ga terug naar het overzicht

Sinds 2018 wordt op de scholen binnen de regio Foodvalley gebruik gemaakt van de aanpak MAZL. Bij meerdere scholen binnen het samenwerkingsverband is de aanpak inmiddels geïmplementeerd om ziekteverzuim te voorkomen. Een paar scholen hebben eind schooljaar 2021-2022 aangegeven behoefte te hebben aan informatie of trainingen ten aanzien van de MAZL-methodiek. Met de betreffende scholen wordt contact gezocht om vanaf het eerste kwartaal van 2023 een training te plannen met de betrokken trainer.

Wegens een tekort aan jeugdartsen heeft VGGM aangegeven op dit moment geen ruimte te hebben voor de bijbehorende startbijeenkomsten die de jeugdartsen normaliter geven bij de MAZL-methodiek. Hiervoor wordt gekeken naar een passende oplossing. Het tekort aan jeugdartsen heeft volgens VGGM geen invloed op de implementatie van de MAZL-methodiek. Mocht er vanuit de scholen toch signalen zijn dat de implementatie van de MAZL-methodiek leidt onder het tekort aan jeugdartsen, dan vernemen wij dat als samenwerkingsverband graag. Bij dergelijke signalen kunnen scholen contact opnemen met het samenwerkingsverband.

Ga terug naar het overzicht