Samenwerkingsverband

Beleid op orde

×
Ga terug naar het overzicht

De afgelopen jaren is de wens vanuit het VSO om minder administratieve last en meer eenduidigheid tussen SWV’s steeds duidelijker naar voren gekomen. Als antwoord hierop zijn de afgelopen 2 schooljaren verschillende werkgroepen bezig geweest met dit vraagstuk en zijn er inmiddels een aantal nieuwe afspraken gemaakt.

Op dit moment wordt een laatste hand gelegd aan de nieuwe ondersteuningstoewijzing, waarbij afstemming is gezocht met het VSO, alsook met SWV PO RGV en SWV POBV. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van Kindkans aan kan sluiten bij deze wens voor minder administratieve last. De komende tijd zullen de zorgcoördinatoren meegenomen worden in wat er voor hen verandert bij bijvoorbeeld het aanvragen van een TLV.

Ga terug naar het overzicht