Samenwerkingsverband

Benoeming Jessica Hoitink als voorzitter RvT

×
Ga terug naar het overzicht

De Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei heeft met ingang van 1 januari 2023 mr. dr. J.E. (Jessica) Hoitink benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht. Jessica heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast heeft zij verschillende leergangen gevolgd op het gebied van (verandermanagement)management, leiderschap, governance en toezicht, o.a. bij Nyenrode.

Jessica is op dit moment werkzaam als kwartiermaker, transitiemanager, tijdelijk bestuurder en toezichthouder, met een focus op complexe en strategische veranderopgaven in het (semi) publieke domein, waaronder onderwijs- en onderzoeksorganisaties. Zij is kandidaat voor de Eerste Kamerverkiezingen, en is onlangs benoemd als voorzitter van een Commissie die is ingesteld als onderdeel van de hersteloperatie in het kader van de toeslagenaffaire. Voorheen was zij o.a. werkzaam als directeur Juridische Zaken bij de gemeente Amsterdam, bijzonder hoogleraar en rechter-plaatsvervanger. Jessica: “Toezichthouden is naar mijn overtuiging een vak, waarin ik mij met toenemend plezier ontwikkel, juist binnen organisaties met verschillende organen en stakeholders. Mijn credo daarbij is dat het niet zou moeten gaan over macht of posities, je moet het met elkaar doen, ieder vanuit zijn eigen rol. Ik popel om de deelnemende scholen en het samenwerkingsverband beter te leren kennen. “Want uiteindelijk gaat het erom dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen”, aldus Jessica.

Deze procedure werving & Selectie is begeleid door Versteege Search & interim- management.

Ga terug naar het overzicht