Samenwerkingsverband

Categorie: Niet gecategoriseerd

×

Innovatieve projecten

Sinds 2022 kunnen scholen ieder kalenderjaar een financiële bijdrage aanvragen bij het SWV voor innovatieve projecten die bijdragen aan ‘inclusiever onderwijs’. In 2022 zijn er drie projecten gestart, waaronder ‘Take…Lees verder

Terugblik bustour

Eén van de speerpunten binnen het Ondersteuningsplan 2023-2026 is professionalisering en kennisdeling. Concreet betekent dit dat er binnen het SWV eens per twee jaar een activiteit wordt georganiseerd waarin de…Lees verder

Brochure voor ouders en leerlingen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft brochures gemaakt met meer informatie over Passend Onderwijs. Klik hieronder voor de brochure voor ouders en de brochure voor leerlingen in het…Lees verder

Ons jaarverslag 2021 is vastgesteld

In het jaarverslag nemen we jullie mee in hoe we onze activiteiten in 2021 hebben verwezenlijkt, onder wisselende coronamaatregelen. Het jaarverslag betreft een document met alle informatie over resultaten, ontwikkelingen en…Lees verder

Heidag 2022

Het SWV is op 12 mei jl. met de directeuren en zorgcoordinatoren in gesprek gegaan over het toewerken naar inclusiever onderwijs. We kijken terug op een inspirerende dag met mooie…Lees verder

Ons nieuwe ondersteuningsplan is gereed!

Nieuwe ondersteuningsplan Als samenwerkingsverband (SWV) VO Gelderse Vallei hebben we de afgelopen periode samen met onze partners een inspirerende route doorlopen om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan. Een periode…Lees verder

Mei 2022

De afgelopen periode hebben we samen met onze netwerkpartners hard gewerkt aan het realiseren van ons nieuwe ondersteuningsplan voor de periode 2022-2026. Onder het motto ‘Kansrijk samenwerken voor iedere jongere’…Lees verder