Samenwerkingsverband

Collegiale visitaties (1)

×
Ga terug naar het overzicht

In 2017 zijn we begonnen om ‘bij elkaar in de keuken te kijken’. De eerste cyclus van de collegiale visitaties is nu afgerond. De evaluatie hiervan was positief: de visitatie levert veel op aan feedback en onderlinge kennismaking. Dit geven we dan ook graag vervolg! Vanaf schooljaar 2023 – 2024 gaan we aan de slag met de tweede cyclus van de collegiale visitaties, waarbij de gezamenlijke ambities in het ondersteuningsplan (‘inclusiever onderwijs’) deel uit maken van de ontwikkelvraag van de school. De voorbereiding met Juliëtte Vermaas, onze vaste procesbegeleider, vindt al plaats. De te visiteren scholen en de visitatiesteams zullen betrokken worden. In schooljaar 2023 – 2024 (januari t/m april) zal een visitatie worden ingepland bij het Pallas Athene College, Aeres vmbo Ede en CSG Het Streek Lyceum.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met Esther van der Ven (e.vanderven@swvgeldersevallei.nl).

Ga terug naar het overzicht