Samenwerkingsverband

Contouren werkagenda Route naar inclusiever onderwijs

×
Ga terug naar het overzicht

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft in maart 2023 de “Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035” naar de Tweede Kamer gestuurd. In het document is de ambitie vastgelegd dat leerlingen en hun ouders in 2035 dichtbij huis een school kunnen kiezen die bij ze past en waar de jongere zich thuis voelt. Iedere leerling moet zich naar zijn of haar mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Alle leerlingen (met en zonder extra ondersteuningsbehoefte) leren en spelen samen in dezelfde klas.

Voorwaarden daarvoor zijn dat: leraren dan voldoende zijn toegerust om les te kunnen geven aan een diverse groep, ondersteuning en expertise vanuit het gespecialiseerd onderwijs, de jeugdhulp en zorg beschikbaar zijn voor leerlingen en leraren, en het gespecialiseerd onderwijs beschikbaar blijft voor leerlingen die intensievere ondersteuning nodig hebben.

Wiersma meldt dat het komende jaar (2023-2024) wordt gebruikt om samen met alle betrokken partijen een verdere invulling en concretisering te geven aan de werkagenda. Zie hiervoor ook https://www.praatplaat.visueleverbinders.nl/route-naar-inclusiever  

Ga terug naar het overzicht