Samenwerkingsverband

Innovatieve projecten

×
Ga terug naar het overzicht

Sinds 2022 kunnen scholen ieder kalenderjaar een financiële bijdrage aanvragen bij het SWV voor innovatieve projecten die bijdragen aan ‘inclusiever onderwijs’.

In 2022 zijn er drie projecten gestart, waaronder ‘Take a Step’ bij het Marnix College. Daar is een training voor bovenbouw-leerlingen ontwikkeld en aangeboden. Doel van de training is leerlingen te bekrachtigen en zo te voorkomen dat zij vastlopen in bijvoorbeeld keuzestress, motivatie- en/of sociale problematiek. De leerlingen die meededen hebben veel groei laten zien en het traject is, ook door de leerlingen, positief beoordeeld. De aandachtspunten zijn meegenomen in de doorontwikkeling en op dit moment wordt toegewerkt naar een bovenschools aanbod. Dit betekent dat de training ook beschikbaar is voor leerlingen van het Pallas Athene College, CSG Het Streek Lyceum en het Pantarijn in Wageningen. Planning is dat de training in het voorjaar van 2023 van start kan met een samengestelde groep leerlingen van alle vier deelnemende scholen. Een ander project, de Escaperuimte, is gestart bij CSG Het Streek. In deze ruimte worden (internaliserende) leerlingen ontvangen voor een time-out of extra begeleiding gericht op het kunnen volgen van de lessen. Dit project wordt aankomend schooljaar verder ontwikkeld. Bij het Pallas Athene College is een ontwikkeling in gang gezet om de expertise van mentoren in het vergroten van Executieve Functies en de begeleiding daarvan voor leerlingen te vergroten. Ook dit project loopt gedurende dit schooljaar nog verder door. 

In 2023 starten er drie nieuwe innovatieve projecten:

  • In het project van het Pallas Athene College en het Vester College wordt de samenwerking tussen het regulier en het voortgezet speciaal onderwijs opgestart met de insteek om de ondersteuningsmogelijkheden van het VO te vergroten. Zij gaan  in gezamenlijkheid werken aan de samenvoeging van vmbo TL en GL en het Praktijkgerichte Programma (PGP).
  • Het Marnix College gaat aan de slag met:
    • het GroeiTeam, waarbij groeigesprekken worden gevoerd met onderbouw-leerlingen die daar behoefte aan hebben en;
    • met Oerkracht, gericht op de begeleiding van leerlingen met externaliserend gedrag middels ondersteuning van de leerlingen én advisering van onderbouw-mentoren.

Wij kijken uit naar het vervolg van deze veelbelovende projecten. Via de nieuwsbrief zullen we jullie uiteraard op de hoogte houden. Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met Esther van der Ven (e.vanderven@swvgeldersevallei.nl).

Ga terug naar het overzicht