Samenwerkingsverband

Kwaliteit op orde

×
Ga terug naar het overzicht

Als SWV willen we graag goed zicht hebben op leerlingaantallen. Door goed zicht te hebben op aantallen, weten we waar we met elkaar het gesprek over aan kunnen gaan. We hebben hiervoor de samenwerking gezocht met Perspectief Op School (POS).

Niet alleen zorgt POS ervoor dat aantallen sneller en makkelijker voor ons inzichtelijk zijn, ook helpt het de reguliere VO scholen in het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit schooljaar zijn we bezig met het inrichten van POS en nemen we de scholen mee in hoe ze POS kunnen gebruiken voor het opstellen van hun SOP.

Ga terug naar het overzicht