Samenwerkingsverband

Mei 2022

×
Ga terug naar het overzicht

De afgelopen periode hebben we samen met onze netwerkpartners hard gewerkt aan het realiseren van ons nieuwe ondersteuningsplan voor de periode 2022-2026. Onder het motto ‘Kansrijk samenwerken voor iedere jongere’ gaan we de aankomende vier jaar werken aan de volgende vier speerpunten

  1. Al onze jongeren in beeld
  2. Scholen toegerust voor inclusiever onderwijs
  3. Optimaal samenwerken met en rondom de jongeren 
  4. Het beleid en de kwaliteit van het SWV op orde 

Deze speerpunten zullen uitgewerkt worden in jaaractiviteitenplannen, zodat per jaar duidelijk is waar de focus op komt te liggen, en hoe we samen met onze scholen nog beter in staat zullen zijn om inclusiever onderwijs te realiseren.

Ga terug naar het overzicht