Samenwerkingsverband

Ons nieuwe ondersteuningsplan is gereed!

×
Ga terug naar het overzicht

Nieuwe ondersteuningsplan

Als samenwerkingsverband (SWV) VO Gelderse Vallei hebben we de afgelopen periode samen met onze partners een inspirerende route doorlopen om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan. Een periode die onlosmakelijk is verbonden met de gevolgen van de corona-crisis, waar we ten tijde van dit schrijven ook nog mee te kampen hebben. Scholen, ouders, samenwerkingspartners maar vooral ook de jongeren hebben dagelijks de consequenties van de coronacrisis ondervonden. Met als gevolg dat er sprake is geweest van lockdowns, schoolsluitingen, langdurige onzekerheden en angsten, hybride lesgeven en door dit alles een toename van sociaal-emotionele problematiek onder jongeren. Met elkaar zijn we de afgelopen periode deze uitdagingen aangegaan en hebben waar mogelijk ook rondom deze crisis extra ondersteuning voor onze jongeren weten te realiseren. Maar we zijn er nog niet; iedere dag wordt van onze jongeren gevraagd dat ze zich staande houden op school en in een samenleving die hier nog dagelijks mee te maken heeft. Met dit in het achterhoofd is dan ook dit nieuwe ondersteuningsplan tot stand gekomen.

Bekijk het ondersteuningsplan

Ga terug naar het overzicht