Samenwerkingsverband

Ouder- en Jeugdsteunpunt

×
Ga terug naar het overzicht

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs POBV, Ref SVO, Berseba, PO Rijn en Gelderse Vallei en VO Gelderse Vallei zijn aan de slag gegaan om gezamenlijk een onafhankelijk steunpunt voor ouders en jeugdigen op te zetten. We doen dit omdat we ouders en jeugdigen graag willen informeren en steunen binnen hun zoektocht naar passend onderwijs. Daarnaast sluit het aan bij de ondersteuningsplannen, waarin de samenwerking tussen onderwijs, ouders en jeugdigen het uitgangspunt is. Tevens sluit de ontwikkeling van het steunpunt aan bij de maatregelen die de minister van Onderwijs in 2020 gepresenteerd heeft om passend onderwijs (verder) te verbeteren. Het Ouder- en jeugdsteunpunt zal een onafhankelijk informatiepunt zijn waar ouders en jongeren terecht kunnen voor toegankelijke en onafhankelijke informatie over alles wat te maken heeft met passend onderwijs.  

We zetten de ontwikkelingen van de oprichting van het ouder & jeugd steunpunt op een rij: 

  • De samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO Barneveld-Veenendaal, VO Gelderse Vallei, Berséba, Reformatorisch SVO en PO Rijn & Gelderse Vallei hebben besloten hun krachten te bundelen in het opzetten van het ouder- en jeugdsteunpunt. Op deze manier dragen we bij aan een doorgaande lijn in de informatievoorziening over passend onderwijs en de ontwikkeling van kinderen in onze regio. 
  • Er is een projectteam gevormd waarin medewerkers van de samenwerkingsverbanden met elkaar werken aan de oprichting van het Ouder- en jeugdsteunpunt. Het projectteam zal de komende tijd input ophalen bij ouders en gemeenten om het steunpunt verder vorm te geven. 
  • Het projectteam streeft ernaar om uiterlijk in augustus 2023 het Ouder- en jeugdsteunpunt opgezet te hebben. De daaropvolgende jaren wordt het steunpunt doorontwikkeld.  
  • Er wordt onderzocht wat de beste weg is om hierin samen te werken met gemeenten en jeugdhulp.  

Mocht u vragen of ideeën hebben, deel deze dan vooral met ons. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@swvgeldersevalei.nl. Voor meer informatie over passend onderwijs, zie de brochures voor ouders en leerlingen op onze website.

Ga terug naar het overzicht