Samenwerkingsverband

POS 25 mei

×
Ga terug naar het overzicht

Vragenlijst invullen

Bijeenkomst – 25 mei 2023

Op 25 mei 2023 kwamen locatiedirecteuren en zorgcoördinatoren bij elkaar voor de sessie ‘Samen de Vragenlijst invullen’ van Perspectief op School (POS). POS is een onderdeel van de kwaliteitszorg van het SWV, met o.a. een monitoring platform waardoor we op verschillende niveaus inzicht kunnen krijgen in data en informatie t.a.v. inclusiever onderwijs. Op 25 mei maakten we een start met het invullen van de vragenlijst om te komen tot een geüpdatet Schoolondersteuningsprofiel (SOP).  Tijdens de sessie kregen de deelnemers meer informatie over POS, de planning en gingen we samen met POS-adviseur Megan Tool aan de slag met het invullen van de vragenlijst. Via een link werd er ingelogd en vervolgens gingen de teams van iedere school zelfstandig aan de gang. Het was fijn om dit samen te doen, om zo het gesprek te kunnen voeren over wat de school (en het SWV) extra biedt aan ondersteuningsmogelijkheden. De komende periode wordt de vragenlijst door de scholen verder afgemaakt, zodat we in september de antwoorden met elkaar kunnen aanscherpen. Concreet resultaat is voor iedere school een nieuwe versie van het SOP, die vervolgens jaarlijks makkelijk weer te updaten is. Daarnaast hebben we zo als SWV nog beter zicht op de mogelijkheden van alle scholen binnen onze regio.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met Esther van der Ven (e.vanderven@swvgeldersevallei.nl).

Ga terug naar het overzicht