Samenwerkingsverband

Regionale aanpak vergroten schoolaanwezigheid

×
Ga terug naar het overzicht

Binnen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten binnen de regio FoodValley, is gesproken over het opstellen van een regionale aanpak terugdringen thuiszitters / vergroten schoolaanwezigheid. Op dit moment wordt bij de gemeenten en scholen binnen de regio FoodValley een inventarisatie uitgevoerd om in beeld te brengen hoeveel thuiszittende leerlingen er binnen onze regio zijn, wat de aanpak bij deze leerlingen is en hoe we de afstemming onderling kunnen vergroten. Het signaal klinkt dat er zowel in de thuissituatie als bij de leerlingen een toename is aan complexiteit van ondersteuningsbehoeften en dat leerlingen daardoor thuis komen te zitten. Iedere thuiszittende leerling is er één te veel; alleen door samen te werken kunnen we deze jongeren verder helpen.

Ga terug naar het overzicht