Samenwerkingsverband

Samen kansrijk met: Elian Gidding

×
Ga terug naar het overzicht

Samen kansrijk met: Elian Gidding

“Ik wist dat ik het kon”

Naarmate de tijd verstrijkt, blijkt soms dat een VSO-leerling beter op zijn plek zit in het reguliere onderwijs. Zo verging het Elian Gidding (16). “Ik wilde als normaal gezien worden.”

“Op de eerste basisschool kon hij vanwege ADHD niet meekomen, ook omdat de school niet genoeg begeleiding kon bieden. In groep 4 stapten we over naar een school die dat wel zei te kunnen, maar ook daar was de begeleiding ondermaats,” vertelt Siona, de moeder van Elian. “Toen is hij met spoed doorgeplaatst naar SBO De Dijk.”

Elian kijkt daar met weinig plezier op terug. “Ik zat daar met kinderen die net als ik druk waren, sommigen ook autistisch. Ze maakten onderling vaak ruzie en probeerden mij daarbij te betrekken. Al gauw dacht ik: hier hoor ik niet.” Siona: “In groep 7 kwam hij nog in een speciale klas om beter te leren omgaan met die onrust. De insteek was dat die klas hem zou voorbereiden op het reguliere onderwijs; de zaadjes zijn daar geplant. Qua niveau heeft ‘ie toen een flinke inhaalslag gemaakt, hij stak zelfs iets boven de rest uit. Toch adviseerde De Dijk om naar het voortgezet speciaal onderwijs te gaan. We hebben hem wel aangemeld op een reguliere school, maar ze vonden zijn dossier te zwaar, men dacht niet de juiste begeleiding te kunnen bieden.”

Afstand houden
Elian zat daarna uiteindelijk tweeënhalf jaar op het Vester College, voortgezet speciaal onderwijs. Elian: “Net als op de basisschool was er veel ruzie in de klas en werd ik daar steeds bij betrokken. Daarom zei de leraar tegen de groep dat iedereen mij maar een beetje op afstand moest houden.” Die eerste jaren waren anders dan normaal, zegt Siona nu, want na het eerste jaar begon de coronacrisis. “Elian volgde vooral thuis onderwijs en wilde al gauw overstappen naar het reguliere onderwijs, maar de school raadde dat af. Toen zochten we contact met het Samenwerkingsverband; het is fijn om in zo’n geval een derde partij mee te laten kijken.”

Elian, waarom wilde je zo graag overstappen?
“Ik wilde als normaal gezien worden. Op voetbal werd ik gezien als ‘dat jongetje van het speciaal onderwijs’. In een klas zou ik me prettiger voelen bij een mix van drukke en rustige kinderen, dan zou ik minder snel meegaan in dat negatieve gedrag. Bovendien miste ik uitdaging, ik deed het schoolwerk op m’n sloffen. Omdat ik in de tweede niet naar een reguliere school mocht, stapte ik over van vmbo-basis naar kader. Qua cijfers ging dat prima.”

Pad uitgestippeld
Siona: “In de derde klas kreeg je een nieuwe mentor en bij de kennismaking gaf je gelijk al aan: mijn doel is om naar het reguliere onderwijs te gaan. Via de havo wilde hij uiteindelijk doorstromen naar het hbo, dat pad had ‘ie voor zichzelf uitgestippeld. Deze mentor nam zijn plannen wel serieus. Bovendien vertoonde Elian goed gedrag, en juist vanwege de coronacrisis kon hij laten zien prima zelfstandig te kunnen werken. Daarop zocht zijn IB’er contact met mij en het Samenwerkingsverband, en zo is het balletje gaan rollen.”

Goed overleg
Siona looft de samenwerking, ook tussen het Vester College en Het Streek. “De IB’ers van beide scholen overlegden goed, ook met Elian. In het voorjaar zou zijn proefperiode op Het Streek voor een half jaar starten, terwijl hij formeel ingeschreven bleef op het Vester, als back-up. Maar in juni bleek de overstap al een succes.”

Hoe bevalt het nu, op Het Streek?
Elian: “Goed! Ik wist al wel dat ik het kon. Ik word nu gezien als iemand die er gewoon bij hoort. De sfeer is een stuk opener, minder grimmig. Het fijnste vind ik dat ik meer vrijheid heb, er wordt minder op me gelet.”  
Siona: “En alle leerlingen komen bij hem uit de regio, wat helpt om een sociaal netwerk op te bouwen. Hij mag binnenkort examen doen en staat er prima voor.”

Siona, merk je dat Elian nu beter in z’n vel zit?
“Zeker! Als hij thuiskwam van het speciaal onderwijs, knalde hij bij thuiskomst eerst altijd uit elkaar, alle frustratie eruit, omdat hij zich op school vaak had moeten inhouden. Daarna ging hij vaak gamen. Nu komt hij meestal vrolijk thuis en spreekt hij af met schoolvrienden.”

Elian, wat adviseer jij andere VSO-leerlingen die de overstap willen maken? 
“Volg je droom. Zeg gewoon: ik kan het, dan kun je het ook. Mijn toekomst? Ik wil International Business & Marketing gaan doen, mbo-4. Of me dat extra motiveert? Nou, mijn motivatie is sowieso geen probleem.”
Siona, lachend: “Behalve als je ’s morgens je bed uit moet komen.”

Interview: Wilfred Hermans
Ga terug naar het overzicht