Samenwerkingsverband

Samen kansrijk met: Mirren en Julia

×
Ga terug naar het overzicht

Samen kansrijk met: Mirren en Julia

“We bellen nu met een persoon, niet met een loket”

Sinds dit jaar werkt het Samenwerkingsverband met schoolcontactpersonen. Dit komt de samenwerking tussen scholen en het Samenwerkingsverband ten goede, en daarmee ook de leerling. Een gesprek met Julia Kruitwagen, sinds dit jaar Ondersteuningscoördinator bovenbouw op Het Streek, en Mirren Adrichem, gedragsdeskundige bij SWV Gelderse Vallei. Sinds dit jaar is zij schoolcontactpersoon van Het Streek.

Mirren: “Vanuit het Samenwerkingsverband ben ik in een adviserende rol beschikbaar voor de school om casussen te bespreken. Als een leerling ondersteuning nodig heeft of er zorgen zijn, kan ik snel meedenken. Het lijntje is kort en het werk daarmee overzichtelijker. Voor dit jaar werd ik door meerdere scholen benaderd en moest ik mijn tijd eerlijk zien te verdelen. Doordat ik er nu dicht op zit, heb ik meer inzicht in en grip op de casussen.”
Julia heeft als Ondersteuningscoordinator geregeld met het Samenwerkingsverband te maken. “Het Samenwerkingsverband werd vaak te laat ingevlogen, als de school eigenlijk al een plan had gemaakt. Nu trekken we gezamenlijk op. Daardoor werken we preventief en gestroomlijnder. En ik weet zeker dat we elkaar volgend jaar nóg eerder weten te vinden.”
Mirren: “Door samen op te trekken, kan ik op tijd meedenken, waardoor we niet achteraf hoeven te analyseren waarom welke keuzes zijn gemaakt. Dat komt de snelheid, ook van de hulp aan een leerling, ten goede.”

Leerlingoverstijgend

Een schoolcontactpersoon kan ook leerlingoverstijgend werken, al moet dat concreet in de nabije toekomst nog blijken. Mirren: “Als schoolcontactpersoon ben ik veel beter op de hoogte van de zorgstructuur; hoe de lijntjes lopen, wie wat doet. Doordat ik vaker op Het Streek ben, zie en hoor je meer.”
Julia: “Volgend jaar willen we structureel inplannen dat het Samenwerkingsverband aansluit bij het Zorgadviesteam.”
Mirren: “Dat doe ik nu op andere scholen ook en dat werkt prettig; alle verschillende mensen die bij een casus betrokken zijn en daar iets over te zeggen hebben, zitten daarbij.”  

Maatwerk

Aanvankelijk was het voor Het Streek nog enigszins zoeken in welke fase van het bespreken van een casus het Samenwerkingsverband ingevlogen moest worden, zegt Mirren. “Je wilt dat niet bij elk wissewasje doen, maar waar ligt die scheidslijn precies? Daar hebben we gesprekken over gevoerd en al doende werd dit vanzelf duidelijk.”
Julia: “Tegelijk blijft het maatwerk en staat elke casus op zichzelf. Dat blijft een uitdaging.”

Ook de rest van het schoolteam merkt dat er afstemming wordt gezocht met de schoolcontactpersoon, stelt Julia. “Daar hebben we nu de juiste balans in gevonden. Je wilt docenten niet vanaf het begin meteen betrekken bij alle gesprekken die wij met Mirren voeren; dat kost tijd, ze moeten ervoor worden uitgeroosterd. Maar we houden hen wel op de hoogte. In geval van schorsingen kunnen we het Samenwerkingsverband erbij betrekken bijvoorbeeld om na te gaan of een leerling nog wel op zijn of haar plek zit. Dit verstevigt de zorgstructuur; door de korte lijntjes weten ook docenten beter waar ze aan toe zijn.”
Ook ouders ervaren de nieuwe rol van een schoolcontactpersoon als prettig, denkt Julia. “Het helpt als we uitleggen wat het Samenwerkingsverband doet en waarom we hen erbij betrekken. Zodra je dat goed uitlegt, zegt men: fijn dat er iemand meedenkt.”

Laagdrempelig

Julia prijst de laagdrempeligheid in het contact met het Samenwerkingsverband. “Er zijn soms casussen waarbij opeens de vraag zich opdringt: wat zijn we precies aan het doen? Ouders willen iets, scholen hebben wensen, wie heeft nu de regie? Dan is het prettig dat ik Mirren kan bellen met de vraag wie er nu aan zet is. Zij kan ons vervolgens weer op scherp zetten. Als school zit je soms te diep in de materie, terwijl het Samenwerkingsverband de helikopterview heeft.”
Mirren: “Vroeger waren we een soort loket, je wist niet wie je aan de lijn kreeg. Het wordt pas laagdrempelig als je weet wie je aan de lijn krijgt.”
Julia: “Klopt, we bellen nu met een persoon, niet met een loket.”

Interview: Wilfred Hermans
Ga terug naar het overzicht