Samenwerkingsverband

Samen Kansrijk met: Nikola en Ietje

×
Ga terug naar het overzicht

“Het geeft veel voldoening om een leerling weer te zien opbloeien tijdens het Commatraject”

Comma is het bovenschoolse aanbod van het samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei voor jongeren die te maken hebben met internaliserende problematiek, zoals angst, trauma en depressiviteit. Leerlingen die hierdoor uit zijn gevallen op school of dreigen uit te vallen. Comma staat voor ‘Competenties en Maatwerk’.

Nikola Jörg, docentmentor bij Comma en Ietje Meijer, orthopedagoog bij Comma, vertellen wat het Commatraject inhoudt en wat de meerwaarde is voor leerlingen en scholen die deelnemen aan het traject.

Wat houdt het Commatraject precies in?

“Comma is een bovenschools traject van 20 weken, waarbij zowel zorg als onderwijs wordt geboden aan de leerling, met als doel de leerling uiteindelijk weer stap voor stap terug te laten stromen naar de eigen school”, vertelt Ietje. “In de Commaklas zitten maximaal twaalf leerlingen, waarbij elke leerling persoonlijk begeleid wordt door een zorgmentor en een docentmentor. Deze begeleiding wordt geboden door Karakter GGZ.”

Meerwaarde van Comma

Nikola: “De meerwaarde van Comma is dat de leerlingen die vaak al langere tijd thuiszitten of veel schooluitval laten zien, bij ons in een veilige en prikkelarme omgeving weer langzaam kunnen wennen aan het naar school gaan. Ze worden weer helemaal gezien en krijgen veel aandacht, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Het samenzijn met lotgenoten leert hun dat ze niet de enigen zijn die met angsten of andere problematiek kampen.”

Samenwerken

Ze vervolgt: “Wat ik ook heel mooi vind is de samenwerking tussen Comma en de school waar de leerling staat ingeschreven, en vaak ook weer naar uitstroomt. Deze school blijft namelijk verantwoordelijk voor de leerling. Wij maken met de school afspraken hoe zij het beste om kunnen gaan met de leerling die terugkeert. Dit is voor zowel de leerling als de school vaak een hele spannende stap, en daarom laten we die terugkeer geleidelijk plaatsvinden. Dit doen we al in de tweede fase, zodat de leerling niet nóg langer uit een schoolse setting is waardoor de drempel onnodig groter kan worden. Als de leerling dan op de oude school terugkomt, wordt deze opgewacht door de mentor. Een ander mooi voorbeeld is dat de school ook zelf met voorstellen komt om de leerling extra te begeleiden in moeilijke situaties. Bijvoorbeeld door een toets individueel af te nemen bij een leerling die spanning heeft voor het maken van een toets”.

Succesverhaal

Ietje vertelt over een meisje dat bij Comma werd aangemeld omdat ze niet weerbaar genoeg was en veel angst had om naar school te gaan. “Zodra zij bij Comma binnenkwam zagen we direct dat de kleine setting bij Comma heel fijn voor haar was. Ze voelde zich al snel veilig en op haar gemak. Ook omdat ze aansluiting vond met gelijkgestemden.”

Ze vervolgt: “Bij Comma staan we heel dicht bij de leerling. Niet alleen op school, maar de zorgmentor komt ook bij de leerling thuis. Hierdoor worden de leerlingen als geheel gezien en leren we ze goed kennen. Bij dit meisje ontdekten we dat ze vooral praktisch heel sterk is en heel goed is met dieren. We kwamen tot de conclusie dat de school waarop zij zat niet zo goed bij haar paste. We gingen in gesprek met haar en haar ouders en toen is besloten de overstap te maken naar het Aeres. En hier zit het meisje helemaal op haar plek. Het lukt haar weer om naar school te gaan. Ze heeft het heel erg naar haar zin. Ze maakt weer sociale contacten en is een stuk weerbaarder. Van een meisje dat op haar oude school heel stil was en niets durfde te zeggen, naar een sociale leerling die je de oren van het hoofd kletst. Dit is een heel goed voorbeeld hoe een succesvol traject bij Comma eruit kan zien.”

Wat is de kracht van Comma?

Zowel Ietje als Nikola hoeven daar niet lang over na te denken: betrokkenheid. “Ook als de leerling is uitgestroomd blijft Comma emotioneel betrokken en laat de leerling niet vallen”, zegt Nikola. “En ook als de school behoefte heeft dat Comma meedenkt dan adviseren we.”

Wat maakt werken bij Comma voor jou bijzonder?

“Als je ziet dat een leerling die in het begin heel teruggetrokken en stil is ineens een goede grap maakt in de klas. Dat je ziet dat de leerling helemaal op zijn plek is. Of dat je met een leerling in een evaluatie zit en de leerling in staat is om te benoemen wat hij allemaal heeft geleerd en trots is op zichzelf. Dat zijn de momenten waar je het voor doet”, aldus Ietje.

Nikola vult hierop aan: “De positieve verandering die je ziet ontstaan bij de leerlingen die het traject volgen. We maken voor iedere leerling een persoonlijk plan van aanpak, gericht op het overwinnen van hun belemmeringen. Het zelfinzicht dat ze krijgen, door zich bewust te worden van hun kracht. Je ziet de leerlingen dan groeien. Het is heel mooi als je daar een kleine bijdrage aan kunt leveren”.  

Hoe draagt Comma bij aan inclusiever onderwijs?

“Doordat de professionals nauw samenwerken met de scholen (zorgcoördinatoren, mentoren en coaches) wordt er veel meegedacht in hoe leerlingen met internaliserende klachten zo goed mogelijk begeleid worden”, vertelt Ietje. “Dit versterkt de handelingsbekwaamheid van de scholen. Zo proberen we schooluitval te voorkomen en samen toe te werken naar inclusiever onderwijs.”

Interview: Gabriëlle de Graaf
Ga terug naar het overzicht