Samenwerkingsverband

Subsidie “Wel in ontwikkeling”

×
Ga terug naar het overzicht

Recent heeft het samenwerkingsverband de subsidie ‘Wel in ontwikkeling’ (WIO) toegekend gekregen. WIO is een subsidieregeling vanuit OCW voor samenwerkingsverbanden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor jongeren die niet ingeschreven staan op een school. De samenwerkingsverbanden worden ondersteund door de landelijke partners van dit project: Ingrado (leerplicht en RMC), Gedragswerk (onderwijs en thuiszitters) en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ).

Het doel van de subsidieregeling is om jongeren die op dit moment niet ingeschreven staan op een school, te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling. De komende periode zullen we het ingediende plan met de betrokken partners verder gaan concretiseren.

Ga terug naar het overzicht