Samenwerkingsverband

Terugblik bustour

×
Ga terug naar het overzicht

Eén van de speerpunten binnen het Ondersteuningsplan 2023-2026 is professionalisering en kennisdeling. Concreet betekent dit dat er binnen het SWV eens per twee jaar een activiteit wordt georganiseerd waarin de ontmoeting tussen het VO en VSO centraal staat.

Op 15 december jl. was het zover: alle directeuren van de aangesloten VO-scholen gingen op bezoek bij de VSO-scholen binnen ons SWV: VSO Vester College en VSO De Toekomst. Twee scholen voor verschillende doelgroepen maar met hetzelfde doel voor ogen: het bieden van passend onderwijs en passende ondersteuning voor leerlingen die meer nodig hebben dan het reguliere onderwijs (vooralsnog) kan bieden.

Om net als een deel van deze jongeren te ervaren hoe het is om met leerlingenvervoer te reizen, werden alle directeuren ’s ochtends op het Pallas Athene College verwacht waar ze samen in een busje stapten om naar plek van bestemming te gaan. Kwam het busje wel op tijd? Was er wel een chauffeur beschikbaar? En niet geheel onbelangrijk: bereikten we wel op tijd de school?  Of ontstond er tijdens de reis al zoveel onrust dat er op school eerst geacclimatiseerd moest worden?

Tijdens de bezoeken stond het gesprek en de ontmoeting centraal. Met jongeren spraken we over hoe zij het op de school vonden, het vakkenpakket, hoe hun schoolloopbaan er tot nu toe uitzag en wat hun toekomstperspectief was. Aanvullend daarop gingen we in gesprek met teamleiding en directie om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen het VO en VSO nog meer verstevigd kan worden. Welke mogelijkheden zien we om jongeren die dat kunnen en willen, een plek te bieden binnen een reguliere school? Wat is daarvoor nodig vanuit het reguliere onderwijs, maar ook vanuit het speciaal onderwijs? En welke stappen zouden daarin op korte termijn gezet kunnen worden? Mooie gesprekken die een verdere samenwerking alleen maar aanmoedigen.

Ga terug naar het overzicht