Samenwerkingsverband

Terugblik onderzoek Inspectie van het Onderwijs

×
Ga terug naar het overzicht

Eind september en begin oktober 2023 heeft het vierjaarlijkse onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs plaatsgevonden. Dit onderzoek bestond uit een bureau-analyse, rondetafelgesprekken, verificatieactiviteiten en een bezoek aan het SWV. Aan het eind van de laatste onderzoeksdag vond een korte terugkoppeling plaats van de inspecteurs op de (voorlopige) bevindingen van het onderzoek. En, de inspectie ziet en waardeert onze gezamenlijke inzet voor inclusiever onderwijs voor alle jongeren in onze regio! Ze beoordelen het onderzoek met vier keer een voldoende en twee keer een goed (RPO2 en BKA1). Zie hieronder een korte toelichting op de standaarden.

We kijken terug op een prettig verlopen inspectiebezoek. En willen dan ook onze dank uitspreken aan de inzet van een ieder op dit proces, voor de bijdrage voor- of tijdens het bezoek, maar nog meer aan een ieder die zich dagelijks inzet voor inclusiever onderwijs voor alle jongeren in onze regio! Dank!

Op korte termijn volgt het verslag met de verdere inhoudelijke terugkoppeling en enkele inhoudelijke aandachtspunten, waar we schriftelijk op kunnen reageren. Het definitieve verslag zal op onze website worden geplaatst.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Esther van der Ven (e.vanderven@swvgeldersevallei.nl).

Ga terug naar het overzicht