Samenwerkingsverband

Terugblik kennisdelingsdag

×
Ga terug naar het overzicht

Op 2 februari vond de kennisdelingsdag plaats in “De Fietser” in Ede. Onder leiding van Ageeth Boverhuis en Marjan Veenstra zijn directeuren, teamleiders, zorg coördinatoren, BPO-ers en medewerkers van het SWV met elkaar opgeroepen om dingen ‘anders te gaan doen’. Door middel van verschillende werkvormen (doen i.p.v. alleen maar praten over!) zijn we in groepen aan het nadenken gezet om onze ‘stip op de horizon’ te visualiseren. Verrassend was dat bij de terugkoppeling hiervan er veel herkenning was en dat men het in grote lijnen eens was over die stip waar me met elkaar naartoe willen bewegen. Die stip wordt gevormd door inclusie, meer ruimte voor ‘het leven leren’ (bijvoorbeeld, hoe vul ik een formulier in van de belastingdienst, hoe kan ik straks op mezelf wonen, etc), muziek, sport en meer ruimte voor thuisnabij onderwijs voor elke leerling.

Na een goed verzorgde lunch met spraakmakende quotes werd het tijd om deze ‘stip op de horizon’ concreter te maken. Wat gaan we morgen anders doen om ervoor te zorgen dat die stip voor 1% dichterbij komt? Wat kan al wel en wat staat er in de weg om stappen te kunnen zetten? In de eerste plaats werd duidelijk wat vooral nog in de weg staat. Hier zit frustratie, onmacht, maar ook nog steeds de wens om elke leerling op de best passende plek tot ontwikkeling te laten komen. Duidelijk is ook dat dit voor sommige leerlingen het VSO is en blijft. We zullen met elkaar oude patronen los moeten laten en onszelf nieuwe dingen aanleren om tot verandering te kunnen en willen komen. 1% per dag maakt dat de stappen niet groot hoeven te zijn, maar wel dat we onszelf elke dag uitdagen om die ene procent aan te gaan ten opzichte van de dag ervoor.

Ten slotte zijn we uitgedaagd om te netwerken. Netwerk is uiteindelijk datgene wat ervoor gaat zorgen dat we met elkaar inclusiever onderwijs kunnen maken. We hebben elkaar nodig. Elkaars expertise, elkaars handen en voeten, elkaars meedenken wanneer het even niet lukt. Iedereen is naar huis gegaan met 2 afspraken in zijn agenda met mensen die ze graag wilden spreken in het kader van beter kennismaken. De opdracht is om hier niet mee te stoppen na die 2 afspraken maar om de waarde ervan in te zien en structureel kopjes koffie (of thee) bij elkaar te blijven drinken.

De opbrengst van deze dag is door Ageeth verzameld en gaat zij uitwerken in een voorstel om ons weer verder mee te kunnen nemen in wat er nodig is voor inclusiever onderwijs.

Duidelijk is in ieder geval dat we elk zelf verantwoordelijk zijn voor de verandering en dat er op elke laag stappen te maken zijn, ongeacht de belemmerende factoren die er nog zijn. Dus nog een keer, met welke 1% ga jij morgen aan de slag?

Ga terug naar het overzicht