Samenwerkingsverband

Terugblik Webinar

×
Ga terug naar het overzicht

Op 16 mei 2023 vond ons tweede Webinar plaats. Dit keer was het thema: “Gedragsproblemen in de klas’’. De opkomst was groot, bijna 70 docenten, zorgcoördinatoren of ondersteunende medewerkers hadden zich aangemeld.  Anton Horeweg, gedragsspecialist (M SEN) en auteur onderwijsboeken, nam ons mee in dit thema. Wat werkt voor jongeren met gedragsproblemen in de klas?

Anton stond stil bij de oorzaken en het verloop van (soorten) agressie en wat de rol van een school en de docent kan zijn t.a.v. de preventie van agressie en gaf handelingsadviezen als de agressie al aanwezig is. Zijn boodschap was: Het grote belang van de positieve relatie met de docent, o.a. het zien van de leerling (onmacht), bieden van duidelijkheid en beweging en het in gesprek blijven.

In verschillende gespreksgroepen is doorgepraat. Deelnemers ervaarden veel herkenning en bevestiging door de lezing. Er zou graag worden gezien dat er op scholen prioriteit gesteld wordt aan het opstellen van beleid rondom agressie, geschreven door het team. O.a.: Welk type school zijn we, waar willen we naar toe en wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen leerlingen goed geplaatst worden? Wat en wie is beschikbaar voor het opvangen van deze leerlingen? En, wat is hierin de rol van het team en evaluatie?

We kijken terug op een Webinar met grote opkomst, waarbij informatie gedeeld is om met elkaar over door te praten en acties op te pakken. Met elkaar vergroten we de expertise van onze scholen.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met Esther van der Ven (e.vanderven@swvgeldersevallei.nl).

Ga terug naar het overzicht