Samenwerkingsverband

Terugblik werksessie Jeugdhulppartner Karakter en Comma

×
Ga terug naar het overzicht

8 mei 2023

Het bovenschools arrangement Comma van het Samenwerkingsverband SWV VO Gelderse Vallei is een intensieve samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Als sinds de start van Comma in 2018 is Karakter betrokken als jeugdhulppartner en leveren zij sociotherapeuten voor de groep. Om met elkaar in verbinding te blijven over het aanbod van Comma was er 8 mei 2023 een werksessie met het team, Joshua Steenbeek van Karakter en Everlyn van den Brink.

Terugblik afgelopen schooljaar

Er is met elkaar teruggeblikt op de afgelopen periode waarin Comma is gestart met de invoering van de doorontwikkelingen in het aanbod. Er werd opgemerkt dat de eerdere terugkeer naar de school van herkomst en de mogelijkheid om team Comma ambulant in te zetten tot nu toe positieve gevolgen lijken te hebben. In de aankomende periode zal er meer aandacht komen voor de mogelijkheden om team Comma ook preventief in te kunnen zetten op de scholen.

Inclusief onderwijs en Comma

Tijdens de werksessie werd er verder stilgestaan bij inclusief onderwijs en Comma. Er zijn ontwikkelingen binnen de scholen waarbij er ook intern steeds meer aandacht is voor de leerling met internaliserende problematiek en de mogelijkheden om hen binnen de school voldoende te kunnen begeleiden. Daar ligt een link met preventie, waar ook voor Comma een opdracht ligt. Een mooie kans voor de scholen en Comma om hierin samen op te trekken en elkaars expertise te benutten.

Normaliseren en Comma

Ook stond het onderwerp ‘normaliseren’ op de agenda. Een onderwerp dat ook binnen de hulpverlening steeds meer aandacht krijgt.
Er wordt vaak over ‘normaal’ als synoniem voor ‘gemiddeld’ gesproken. Maar, normaliseren houdt in dat je uit gaat van variatie. Het is normaal dat mensen verschillend zijn en daardoor iets anders nodig kunnen hebben. Het is dan de vraag: wat kan er in de omgeving worden aangepast? Wat heeft het kind nodig? En hoe kunnen we de omgeving zo vormgeven dat de verschillende kinderen met hun verschillende ondersteuningsbehoeften daarin zoveel mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen?

Normaliseren blijkt een boeiend onderwerp met betrekking tot het aanbod van Comma. Waar zet je in op het leren van vaardigheden en competenties van de leerling zelf, en wat kan er aangepast in de omgeving, dus de school? Dit gegeven onderbouwd opnieuw de meerwaarde van een intensieve samenwerking tussen de school en Comma wanneer een leerling uitstroomt vanuit een Comma-traject.

Ga terug naar het overzicht