Samenwerkingsverband

Update doorontwikkeling Comma

×
Ga terug naar het overzicht

Het bovenschools arrangement Comma is na de evaluatie in 2021 doorontwikkeld naar een toekomstbestendig aanbod. Deze doorontwikkeling wordt in fases ingevoerd. Vanaf 2022 is team Comma gestart met ambulante inzet voor de ondersteuning van de leerlingen bij de terugkeer in de school. Die terugkeer in de school wordt ook al eerder in het traject gestart, om zo de binding met de school niet te verliezen. De eerste resultaten van deze vervroegde terugkeer in de scholen lijken positief te zijn.

In de aankomende tijd zal er meer aandacht zijn voor de doorontwikkeling op het gebied van de preventieve opdracht van Comma. Er is door alle betrokken partijen de wens uitgesproken om de expertise van Comma ook preventief in te kunnen zetten.

De preventieve inzet zal gebaseerd worden op ambulante consultatie door team Comma aan de scholen. Niet voor begeleiding van individuele leerlingen maar voor het ondersteunen van de school. Dit draagt bij aan het bieden van inclusief onderwijs waarbij de leerling in de eigen school kan worden begeleid. Preventief werken door team Comma is zo een laagdrempelige manier om samen met de scholen op te trekken rondom vraagstukken over internaliserende problematiek.

Ga terug naar het overzicht