Samenwerkingsverband

Subsidie “Wel in Ontwikkeling” (deel 2)

×
Ga terug naar het overzicht

In onze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar (2023-2024) stonden we al stil bij de subsidie ‘Wel in Ontwikkeling’ (WIO). Het doel van deze subsidieregeling is om jongeren die op dit moment niet ingeschreven staan op een school, te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling. Op dit moment zijn wij als samenwerkingsverband vijf casussen in kaart aan het brengen waarvoor we middels de subsidie op zoek zijn (gegaan) naar passend onderwijs, in welke vorm dan ook. Vanuit het droomperspectief van de jongere en zijn of haar ouders bekijken we per casus hoe we met kleine en haalbare stappen de route terug naar onderwijs kunnen vormgeven. Hierbij staat de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp/gemeente centraal.

Ga terug naar het overzicht