Samenwerkingsverband

Comma

×
SWV Gelderse Vallei Comma

SWV VO Gelderse Vallei

Comma

Comma (zie flyer) staat voor COMpetenties en MAatwerk in onderwijs: we willen leerlingen helpen hun competenties te vergroten door hen maatwerk te bieden. Bij Comma doen we dit voor leerlingen met internaliserende gedragsproblemen, zoals (school)angsten of depressie. Vaak zitten deze leerlingen thuis of dreigen ze uit te vallen op school. Met Comma werken we met deze leerlingen aan het opbouwen van een schoolritme en het vergroten van vaardigheden.  Ons streven is dat zij na een half jaar bij Comma klaar zijn om weer terug te keren naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Neem contact op

Voor wie is Comma

SWV Gelderse Vallei

Voor wie is Comma?

Leerlingen met internaliserende gedragsproblemen die op een school voor voortgezet onderwijs in Ede, Wageningen of Rhenen zitten of woonachtig zijn in deze regio komen in aanmerking voor Comma. Het aanbod is beschikbaar voor leerlingen uit alle leerjaren en van alle onderwijsniveaus (m.u.v. praktijkonderwijs) waarvan we verwachten dat ze na een half jaar kunnen terug keren naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Neem contact op

Wat is Comma?

We werken met een kleine groep leerlingen (8 – 10 leerlingen), die flexibel in kunnen stromen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen in de klas.  Comma zit dan ook in een apart gedeelte van het Pallas Athene College in Ede. We hebben daar een lokaal waar de leerlingen les krijgen, gesprekken kunnen voeren en pauze kunnen houden.

Bij Comma werken onderwijs en jeugdhulp intensief samen. Een team van docenten en therapeuten (Karakter) biedt een programma om te werken aan schoolritme en competenties. Bij de start van Comma beginnen we met drie dagdelen per week en dit bouwen we stapsgewijs verder op. We stemmen af op de mogelijkheden van de leerling en de groep. Bij Comma is het dus niet alleen ‘onderwijs’. Er is ook veel aandacht voor het ontwikkelen van competenties en het leren van vaardigheden om sterker in je schoenen te staan. Hierbij bieden we maatwerk waar mogelijk.

Gedurende het half jaar bij Comma komt steeds meer nadruk op het onderwijsdeel te liggen. We werken geleidelijk toe naar een terugkeer in het reguliere voortgezet onderwijs. Een nauwe samenwerking met de school waar de leerling naar toe uitstroomt is van groot belang. De medewerkers van Comma begeleiden deze overgang en helpen de leerling, maar ook de school, om deze terugkeer succesvol te laten verlopen.

Contact

Kent u een leerling of heeft u een zoon/dochter voor wie dit aanbod passend kan zijn? Neemt u dan contact op met het Samenwerkingsverband.

Neem contact op