Samenwerkingsverband

Doorstart

×
Gelderse vallei de doorstart

SWV VO Gelderse Vallei

Doorstart

Doorstart (zie flyer) bestaat uit een team van professionals / deskundigen, die ingevlogen kunnen worden op school om extra  ondersteuning te bieden. Binnen de school willen we leerlingen en docenten helpen door een maatwerktraject te bieden, aanvullend op wat de school zelf al aan ondersteuning geeft.  Veelal liggen de problemen op het gebied van externaliserend gedrag, zoals grensoverschrijdend gedrag, conflictgedrag, motivatieproblemen of spijbelgedrag. Vaak dreigen deze leerlingen uit te vallen op school of zitten ze (gedeeltelijk) thuis. We gaan uit van de hulpvraag van de leerling of school en gaan samen  met alle betrokkenen (leerling, ouders/verzorgers, school en bijvoorbeeld hulpverlening) een plan van aanpak opstellen. Ons doel is dat de leerling, met ondersteuning van Doorstart, zijn school zonder onderbrekingen kan afmaken.

Neem contact op

Wie zijn wij?

Wat doen we?

Ondersteuning van Doorstart is altijd tijdelijk en vindt plaats binnen de eigen school van de leerling. Flexibel en gedurende het hele schooljaar kunnen scholen hulp vragen aan het Doorstartteam. Tijdens het bieden van de ondersteuning staat de leerling centraal, maar richten we ons ook op de docenten, de klas en/of de thuissituatie als dit wenselijk is. Samen werken we aan het ontwikkelen van vaardigheden en competenties. Hiermee wordt geprobeerd de schoolcarrière weer succesvol te laten vervolgen.

Neem contact op

Voor wie is Doorstart?

Leerlingen die tijdelijk wat extra ondersteuning kunnen gebruiken binnen hun eigen school en die op één van de middelbare scholen in Ede, Wageningen of Rhenen zitten, komen in aanmerking voor Doorstart. Het aanbod is beschikbaar voor leerlingen uit alle leerjaren en van alle onderwijsniveaus. Door deze brede doelgroep, zijn de ondersteuningsvragen waar de leerling en school samen met Doorstart aan gaan werken, erg uiteenlopend. Tijdens de begeleiding wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de vraag en de behoefte van de leerling en/of school. Elke interventie wordt, binnen de mogelijkheden van het onderwijs, op maat gemaakt.

Een leerling komt niet altijd in aanmerking voor Doorstart. Wanneer de school zelf de benodigde ondersteuning kan bieden of wanneer er juist meer ondersteuning nodig is dan binnen het onderwijs geboden kan worden (bijvoorbeeld hulpverlening), is Doorstart niet het passende aanbod. Daarnaast kan het aanbod niet worden ingezet, wanneer een leerling helemaal niet meer naar school komt. Leerlingen moeten immers op school zijn, om ze vanuit Doorstart te kunnen begeleiden.

Contact

Kent u een leerling waarvoor dit aanbod passend kan zijn? Neemt u dan contact op met het Samenwerkingsverband.

Neem contact op