Samenwerkingsverband

Ondersteuningsplanraad

×
Ondersteuningsplanraad onze partners

SWV VO Gelderse Vallei

Ondersteuningsplanraad

Hoe het Samenwerkingsverband zorgt voor een passende onderwijsplek voor elke leerling staat in het Ondersteuningsplan. Ouders, leerlingen en medewerkers van onze scholen denken mee over dit plan. De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van het Ondersteuningsplan. In de Ondersteuningsplanraad zitten van iedere school twee personen in de Ondersteuningsplanraad: één lid namens het personeel en één namens de ouders/leerlingen. De Ondersteuningsplanraad is per e-mail bereikbaar via opr@swvgeldersevallei.nl.

Passende samenwerking