Samenwerkingsverband

Ouders

×
SWV Gelderse Vallei ouders

SWV VO Gelderse Vallei

Ouders

Waar het gaat om het bieden van een passende onderwijsplek voor een leerling, zijn ouders natuurlijk een belangrijke partner. We werken in formele zin met ouders samen in de Ondersteuningsplanraad. Scholen betrekken ouders bij het maken van een Ontwikkelingsperspectiefplan voor hun kind. Bij beslissingen over passend onderwijs zitten het Samenwerkingsverband, school en ouder(s) samen om tafel. Ouders kunnen daarbuiten ook altijd bij ons terecht met vragen.

Neem contact op

Brochure voor ouders en leerlingen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft brochures gemaakt met meer informatie over Passend Onderwijs. Klik hieronder voor de brochure voor ouders en de brochure voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

In English

Here you can find a brochure for parents, explaining what tailored education is.