Samenwerkingsverband

De Toekomst (VSO)

×
De Toekomst (VSO)

SWV VO Gelderse Vallei

De Toekomst (VSO)

De Toekomst geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 11 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. De school hanteert hierbij drie uitgangspunten. Het eerste is dat alles wat de school doet, zinvol is voor de toekomst van de jongere. Het tweede uitgangspunt is dat iedereen gelijkwaardig is. Ten slotte doet de school alleen datgene wat werkt.

Ga naar de website