Samenwerkingsverband

Meza College (VSO)

×
De Toekomst (VSO)

SWV VO Gelderse Vallei

Meza College (VSO)

Meza College geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. De school hanteert hierbij drie uitgangspunten. Het eerste is dat alles wat de school doet, zinvol is voor de toekomst van de jongere. Het tweede uitgangspunt is dat iedereen gelijkwaardig is. Ten slotte doet de school alleen datgene wat werkt.

Ga naar de website